Õpilaste distantsõppe toetus

2021. a. lisaeelarvega antakse Antsla Vallavalitsusele täiendavat toetust COVID-19 olukorra negatiivsete mõjude leevendamiseks summas 13 865 eurot.

Toetus on mõeldud õpilaste kodudes internetiühenduse ja digiõppematerjalide kättesaadavuse tagamiseks distantsõppe perioodiks. Eesmärk on toetada õpilaste võrdset ligipääsu haridusele.

Näiteks saab toetust kasutada õpilaste koduste netipulkade, ruuterite, antennide, arvutite, veebikaamerate, ühendustasude jms jaoks. Aga lisaks ka digiõppematerjalide kättesaadavaks tegemiseks. Toetus on mõeldud omavalitsusele kui koolipidajale, kes koostöös koolidega selgitab välja abi vajavad lapsed.

Abi vajavate laste vanematel palume teha  koolile avaldus, et millist abi konkreetselt oleks distantsõppes osalemiseks vaja.