Politsei tuletab meelde

Uus kooliaasta on alanud. Politsei on esimestel koolipäevadel taganud korda, teinud tähelepanekuid ja märkusi koolide läheduses ja ülekäiguradade juures. Rõõm on näha, et lapsed on teadlikud ja kohusetundlikud. Osatakse ületada ülekäiguradasid ja jalgrattaga sõites kantakse kinnirihmatud jalgratturikiivrit. Kuid peab ka tõdema, et jalgratta ja elektrilise tõukerattaga sõites paljud lapsed ei kanna jalgratturikiivrit.

Liiklusseaduse § 31 lg 3 ütleb, et teel jalgrattaga, kergliikuriga ja pisimopeediga sõites peab alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit. Üha enam populaarsust koguv kergliikur on näiteks elektriline tõukeratas. Kergliikuriga (tõuksiga) sõitja on juht, kellele kehtivad juhi liiklusreeglid ja alla 16-aastane kergliikurijuht peab kandma jalgratturikiivrit. Siinkohal tahaks lastevanematele südamele panna ja meelde tuletada jalgratturikiivri kandmise kohustust ja vajalikkust ning seda, et liiklusvahend oleks tehniliselt töökorras.

Mõningate koolide õpetajate sõnade kohaselt on murekohaks ka lastevanemate peatamine või parkimine sõiduautoga selleks mitte ettenähtud kohas (Liiklusseadus § 20, § 21), mis tekitab ohtlikke olukordi lastele ja ummikuid liikluses.

Kiidame tublisid lapsi ja lastevanemaid eeskujuliku liikluskäitumise eest!

Väga lihtsasti mõistetavat ja olulist infot liiklusohutuse teemadel leiab: www.liikluskasvatus.ee