Lastevanemate koosolek

Lastevanemate koosolek toimub 13. oktoobril algusega kell 18.00
 
Päevakord:
 
1. Covidist ja vaktsineerimisest - kooliõde Raili Lusti
2. Kokkuvõte hoolekogu tegevusest möödunud õppeaastal - Talvo Kont
3. Hoolekogu liikmete valimine - Andrus Kompus
4. Jooksvad küsimused.