Noorkotkad ja kodutütred kutsuvad!

Hea lapsevanem!

Kuldre Kooli kodutütarde ja noorkotkaste rühm on aktiivselt tegutsenud juba mitmeid aastaid ja meie liikmeteks on 1/3 Kuldre Kooli õpilastest. Ka need, kes on juba põhikooli lõpetanud, leiavad ikkagi aega ja võimalusi meie tegemistes kaasa lüüa. Meil on väga palju erinevaid ettevõtmisi ja iga laps peaks leidma nende hulgast just talle sobilikud tegevused. Meie üritused, väljasõidud ja laagrid on väga vahvad, eriilmelised ja mis peamine- lastele tasuta. Noorkotkaks ja kodutütreks olemise aastad on parim ja meeldejäävaim aeg  noore elus.  Iga aasta alguses oleme Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsiooni vastu võtnud uusi liikmeid. Enne liikmeks saamist peaks laps osalema ALGAJATE LAAGRIS. See on vajalik selleks, et tulevane liige  saaks aimu organisatsioonist, meie tegevustest ja sellest, kas ta ise tahab sellest kõigest osa saada.  Käesoleva aasta algajate noorkotkaste ja kodutütarde laager toimub 28.-29. jaanuaril. Laagris osalemine ei kohusta veel liikmeks astuma, vaid on organisatsiooni tutvustav!

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsiooni eesmärk on kasvatada noorest isamaad, oma kodu ja lähedasi armastav, aktiivne ja hakkama saav Eesti kodanik. Noorkotkad (poisid) ja kodutütred (tüdrukud) on lapsed vanuses 7-18.  Oma tegevustes pöörame kõige enam tähelepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning seejärel igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendatakse noorte ajalooteadmisi, süvendatakse arusaamist kodanikuõpetusest ja arendatakse laste kehalisi võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused. 

Kui teie peres on vahvaid poegi ja tütreid, siis rääkige nendega ja kui neil on huvi organisatsiooniga liituda või tutvuma tulla, siis palun lapsel või ka lapsevanemal mulle sellest teada anda. Kontaktid saab klassijuhatajate käest, parem veel, kui laps ise minu juurde tuleb. Täpsemat infot laagri ja liikmeks astumise kohta aga ka organisatsiooni ja ürituste kohta annan juba personaalselt.

Heli Kuulmets, Kuldre rühma rühmavanem/pealik