Konkurss õppealajuhataja 0,5 ametikohale

Kuulutan välja asutusesisese konkursi õppealajuhataja 0,5 ametikohale.

1

Avaldus koos motivatsioonikirjaga palun esitada direktorile hiljemalt 25.01.2023. Kvalifikatsiooninõuded: magistrikraad, õpetajakutse ning juhtimiskompetentsid (viimased kaks võivad olla omandamisel).

Andrus Kompus
Direktor