Õppetöö jätkumine koolis ja lasteaias

Õppetöö koolis ja lasteaias jätkub peale elektrivarustuse taastamist. Kahjuks pole koolile antud kindlat prognoosi, mis ajaks elektriprobleemid lahendatakse. Teatame sellest kohe, kui vool on koolimajas ja lasteaias tagasi ning saame õppetööga jätkata.