Sündmused

Vibutrenn!

Järgmine vibutrenn on 

homme, 5.04, kell 14.30 aulas

Vibutrenn

Ole kohal!

E-õppe päev!

Reedel, 30. oktoobril toimub koolis e-õppe  päev.

LASTEVANEMATE KOOSOLEK

4. novembril algusega kell 18.00 toimub Kuldre Kooli lastevanemate koosolek.
Kavas on:
1. E-keskkondade tutvustus;
2. Ülevaade Antsla valla noorsootöö välishindamisest;
3. Hoolekogu ettekanne.

06.10.2020 lastevanemate koosolek jääb ära!

Seoses Covid-19 viiruseohu kasvuga JÄÄB ÄRA 6. oktoobri lastevanemate koosolek. Uuest kuupäevast anname teada siis, kui koosoleku läbiviimist saab pidada ohutuks.

Lastevanemate koosolek 04.11.2020

Uus aeg Kuldre Kooli lastevanemate koosolekuks on 4. november kell 18.00

Kavas:

  1. E-keskkondade tutvustus;
  2. Ülevaade Antsla valla noorsootöö välishindamisest;
  3. Hoolekogu ettekanne.

Bussiring alates 19. maist

Vana-Antsla 8.00
Antsla 8.10
Kraavi 8.15
Vaabina 8.20
Urvaste Mõis 8.30
Lümatu 8.45
Kuldre risttee 8.50
Uue-Antsla 8.55
Kuldre 9.00

Tagasi kell 11.40

Avalduste esitamine 1. klassi astujatele

Esimesse klassi astuda soovijate vanemad saavad tulla avaldusi esitama koolimajja alates 18.maist kell 9-12 kooli sekretäri kabinetis.

Õppetöö koolis alates 18. maist

Peale 15. maid on lubatud osaline kontaktõpe koolides, samas on ministeeriumi poolt soovitatud õppeaasta lõpuni kasutada maksimaalselt distantsõppe võimalusi. Oleme otsustanud Kuldre Koolis seda soovitust järgida.

 

Seega õpilastel, kes on saanud oma töödega kenasti hakkama ning kellel pole võlgnevusi, jätkub distantsõpe veel kaks nädalat, kuni 29. maini. Viimast trimestrit numbriliselt ei hinnata, vaid kasutatakse kirjeldavat sõnalist hinnangut arvestatud/mittearvestatud. Aastahinne pannakse välja numbrilise hindena.

 

Õpilastel, kellel on esinenud koduõppel raskusi ning kes vajavad mõnes õppeaines tuge,  toimub kontaktõpe koolimajas alates 19. maist. Tunnid algavad kell 9.00 ja tund kestab 30 minutit. Tunnid lõpevad kell 11.40. Tunniplaani koostamisel on lähtutud õpilasest ning vastava info lapsele ja vanemale edastab klassijuhataja. Bussiringid toimuvad, graafiku edastame nädala lõpus. Kõik õpilased saavad toidupakid, seega koolimajas toitlustamist ei toimu.

Toidupakid kolmapäeval 13. mail

Toidupakkide väljastamine toimub kolmapäeval 13. mail kell 10.00-12.00 koolimaja söökla poolsest otsauksest. Pakkide järele võivad tulla kõikide laste vanemad. Avaldust paki saamiseks esitada pole vaja.

Lehekülg 9 / 20