logo kontrastne

VÄIKE VAHVA KOOL!

Kuldre Kooli missioon

Loome igale lapsele hooliva ja turvalise keskkonna võimetekohaseks arenguks.

Kuldre Kooli visioon

Hoiame hariduse head hoogu. Oleme tarkuse ja uudishimu allikas, kus kõiki märgatakse.