9. VIITAMINE KASUTATUD ALLIKATELE

KUIDAS TEHA
Kui midagi kasutad, siis :

  • lisa kasutatud allikas kohe kasutatud allikate nimekirja (vt. eelmist õppematerjali)
  • kirjuta selle lause või lõigu juurde kohe viide allikale. Muidu pärast enam ei mäleta, et kuskohast midagi võtsid.
  • Viide pane sulgudesse kasutatud teksti järele. Näide: (Arak 1998, 137). 
  • Samamoodi viita fotodele ja lisadele. Näide: (Foto 1) Näide (Lisa 2)

PEAB OLEMA

  • Autor, Aasta, lk number
  • Kohe teksti järel sulgudes (Autor, Aasta, lk number)
  • Kõik allikad peavad olema KASUTATUD ALLIKATES
  • Peale allikate peab viitama teksti sees ka igale töösse pandud fotole, joonisele või lisale. Vaata FOTOD, JOONISED, PILDID, TABELID näidet.
  • Foto, joonise jne. allikaviide kirjuta teksti sisse sinna, kus sellest juttu on. Mitte foto allkirja juurde.

Viidete järgi saab aru, millisest allikast oled midagi võtnud. Kui viiteid pole, siis ei tea keegi, kuskohast oled midagi kasutanud.

Viitamata materjali kasutamine on loomevargus. Selline töö ei läbi kaitsmist.