Õppenõukogu töökava 2019-2020. õ. a.

Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr. 1-4/5 otsus 9.1, 29.08.2019

Korralised õppenõukogu koosolekud.

 1. oktoober 2019.a.

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Ettevõtliku kooli kvaliteedi standardi järgi sisehindamisraporti täitmisest.
 3. Kooli kodukorra läbi arutamine ja arvamuse avaldamine.
 1. detsember 2019.a.

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine.
 3. Kokkuvõte I trimestri tulemustest.
 1. märts 2020.a.

Päevakord:

1.Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.

 1. Kokkuvõte II trimestri tulemustest.
 1. juuni 2020.a.

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Sisehindamise raporti läbi arutamine ettevõtliku kooli B-taseme saamiseks.
 1. Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise.
 2. Otsustab õpilaste kiituskirjaga tunnustamise.
 3. Kokkuvõte III trimestri tulemustest.

….. juuni  2020.a.

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise.
 3. Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 1. august 2020.a.

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. 2019/2020 õ.a. üldtööplaani täitmisest.
 3. 2020/2021 õ.a. üldtööplaani kinnitamine.
 4. Otsustab täiendavale õppetööle jäänud õpilaste põhikooli lõpetamise, järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise.