Esimese koolituspäeva kodutöö

ÜLESANNE 1  Arendusprojekt "Tagasi lasteaeda koos beebotiga"

Projekti käigus loovad 7. klassi õpilased arvutiõpetuse tunnis paaris/rühma tööna beebottide õpimattide kujunduse, mattide läbimise programmid ning programmide kirjeldused/õpilood. Samad õpilased saavad võimaluse lasteaia õpetajate abil läbi ka ka neid matte kasutavad  tunnid. Mattide sisud jäävad lasteaeda koos programmide ja õpilugudega lasteaia õpetajate käsutusse. 

 

ÜLESANNE 2  Digipädevuste arendamise senine praktika meie koolis

Digipädevuste arendamine