Beebotiga tagasi lasteaeda!

Kuldre Kooli Digijuhi arendusprojekt tegeleb lasteaia beebottide õpimattide  sisude loomisega.

Mis probleemi me selle projektiga siis püüame lahendada?

Bee botid on uued õppevahendid meie kooli lasteaias. Hetkel on olemas tühi matt ja 6 beebotti, kuid erinevate teemade kaarte on vähe. Väheste kaartide tõttu ei saa botte kuigi palju kasutada ja see ongi meie probleem. Arvame, et saame seda probleemi lahendada uute ja mitmekesiste teemadega õpimattide kaartide valmistamisega. Loodame, et projekti läbiviimise käigus tekivad käesoleval ja ka järgnevatel õppeaastatel erinevate õpiteemadele vastavate õpimattide kaartide komplektid.

Mis hakkab toimuma?

Projekti käigus loovad 7. klassi õpilased arvutiõpetuse tunnis paaristööna Bee-Bottide õpimattide kujunduse, mattide läbimise näidis programmid ning programmide kirjeldused/õpilood. Samad õpilased saavad võimaluse lasteaia õpetajate abil viia läbi ka neid matte kasutavad  tunnid. Mattide sisud jäävad lasteaeda koos programmide ja õpilugudega lasteaia õpetajate kasutusse.

Millal me selle projektiga tegeleme?

Projekti elluviimine toimub ajavahemikul november-detsember 2019.

Kuhu tahame välja jõuda?

Oleme tulemustega väga rahul, kui peale projekti läbiviimist:

Õpilased oskavad:
1. beebotte programmeerida;
2. kasutada beeboti emulaatorit programmide kirjeldamiseks;
3. luua Google draivis dokumendi ja jagada seda meeskonnaliikme ning juhendajaga;
4. luua dokumendis õpimattide kaarte;
5. leida sobivaid kujutisi mati kaartide kujundamisel;
6. oskavad kasutada kiletamismasinat ja kaarte lõikuriga õigesse mõõtu lõigata.

Õpimattide kaardid:
1. said kõikidel meeskondadel valmis;
2. on kvaliteetselt teostatud;
3. on õpetajate arvates sobivad tööks lasteaias.

Lasteaia õpetajad:
1. on rahul valminud õpimattidega;
2. kasutavad mattide kaarte õppetöös.
3. on valmis järgmisel aastal samas projektis uuesti osalema.