Digikiirendi lõpusündmus Kuldre Koolis

Lõpusündmus

03.12.2019 toimus Kuldre Koolis #HITSA poolt korraldatava Digikiirendi projekti lõpusündmus. Osalesid Johannese kool ja lasteaed Rosmal, Kambja Kool, Kuldre Kool, Kuuste Kool, Mooste Mõisakool, Ruusa Kool ja Võnnu Keskkool.

Mis toimus?

Koolide meeskonnad vaatasid ajas tagasi. Meenutati, et mis seisust augusti lõpul avasündmusel Ruusa Koolis pihta hakati ja kui lähedale seatud eesmärkidele nüüd lõpuks on jõutud. Kõik koolid tutvustasid enda läbi viidud arendusprojekte. Vaatasime ka tulevikku - kuhu ja kuidas veel edasi areneda? Otsisime digipõgenemistubadest väljapääsu. Väljapääsu leidmiseks tuli lahendada erinevaid digipädevusi nõudvaid ülesandeid. Lõpetuseks tänati tublimaid.

Mis on Digikiirendi?

Digikiirendi on HITSA poolt läbiviidav koolitusprogramm. Selle eesmärgiks on jagada kogenud haridustehnoloogide abil infotehnoloogia kasutamise kogemusi ja parimaid praktikaid koolide õpetajatele.

Mis toimus Digikiirendi käigus Kuldres?

Digikiirendi programmi käigus viidi läbi õpetajate jaoks hulgaliselt koolitusi. Toimusid baas- ja edasijõudnute taseme koolitused. Haridustehnoloogid Ene Moppel ja Krista Kõlli-Raud tutvustasid kooli ja lasteaia õpetajatele uusi põnevaid võimalusi ning rakendusi. Kõiki neid saavad õpetajad tundide läbiviimisel kasutada. Tuli teha ka koduseid ülesandeid. Kodutööde käigus pidid õpetajad  proovima koolitustel õpitut rakendada päris koolitundides ja pärast kogemusi jagama.

Lõpusündmus direktor esineb

Eraldi koolitused toimusid koolijuhtidele Tartus. Neid viisid läbi haridustehnoloogid Piret Lehiste ja Airi Aavik, lisaks veel ka erinevad esinejad. Juhtide koolitusel keskenduti digipädevuste arendamisele laiemalt ja muutuste juhtimisele koolis üldisemalt. Juhidki pidi tegema koduse ülesande. Selleks tuli läbi viia koolisisene arendusprojekt. Projekti eesmärgiks oli mingil uuel viisil arendada õpilaste digipädevusi.  

Lisaks koolitustele käisime ka õppekäigul Konguta Koolis.

Mis oli Kuldre Kooli digiarendusprojekt?

Beeboti poster

Kuldre Kooli arendusprojekt oli koostööprojekt lasteaiaga  "Tagasi lasteaeda beebotiga". Projekti käigus kujundasid 7. klassi õpilased lasteaia beebottide jaoks õpimattide kaarte. Beebotid on väikesed mesilaste moodi robotid, mis saavad ise sõita. Nende liikumist saab lihtsalt programmeerida. Lasteaias kasutatakse beebotte erinevate õpitegevuste läbiviimisel. Tegevuste jaoks on vaja teemakaarte, mis pannakse põrandamati taskutesse. Robot pannakse mööda matti liikuma ja lapsed õpivad liikumise käigus uusi asju. Projekti jaoks pakkusid lasteaia õpetajad palju erinevaid teemasid. 7. klassi õpilased otsisid internetist sobivaid pilte, kujundasid Google dokumentides kaardid. Seejärel vaatasid lasteaia õpetajad kaardid üle ja andisid tagasisisdet, et mida oleks vaja muuta. Lõpuks tuli valmiskujundatud kaardid printida, kiletada ja lõigata õigesse suurusesse. Loomulikult tuli nende tegevuste käigus lastel kasutada olemasolevaid digioskuseid ja õppida juurde uusi. Jõuludeks saavad kõik kaardid valmis ja lasteaed saab palju uusi võimalusi beebottide kasutamiseks. Edaspidi teeme seda beeboti projekti veel.

Mis oli meie eesmärk ja kas see sai täidetud?

Digikiirendi avaüritusel seadis iga kool endale eesmärgi. Kuldre Kooli eesmärgiks oli, et "Õpetajad julgevad ja kasutavad erinevaid keskkondi ja digivahendeid õppetöö rikastamiseks". Eesmärk sai suures osas täidetud. Paljud õpetajad koolist ja lasteaiast said hulga häid ideid, uusi kogemusi ning mõned ka lisajulgust julgust digivahendite kasutamiseks õppetöös.

Täname meie koolitajaid ja HITSAT sisukate koolituste eest!  

Vaata Digikiirendi lõpu sündmuse fotogaleriid SIIT!